duminică, iulie 14, 2024

Verificari PRAM – definitii

VERIFICARE PRAM = Verificarea continuității nulului de protecție, prizelor de ȋmpământare și paratrăsnetelor.
Procedura de verificare cuprinde măsurarea/verificarea rezistenței de dispersie a instalațiilor de împământare/paratrăsnet, cât și a continuității nulului de protecție cu echipamente verificate și etalonate de laboratoare autorizate.
Fiecărui spațiu, fie el de birouri, spațiu de desfacere sau producție, trebuie sa i se emită periodic (de 2 ori pe an) Certificatul de verificare PRAM necesar pentru evitarea accidentelor prin electrocutare și controalelor ITM – SSM.

Buletinul sau Certificatul PRAM

sau buletinul de verificare este un document ștampilat și semnat de o persoană autorizată care a efectuat probele și măsuratorile ȋn care sunt prezentate rezultatele măsuratorilor și probelor, cu precizarea dacă instalația este sau nu este conformă cu normativele și standardele ȋn vigoare.

Verificarea prizei de pământ este periodică și este necesară, deoarece toate instalațiile se deteriorează din cauza unui număr de factori cum ar fi: ȋncărcarea excesivă a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, îmbătrânirea izolațiilor, ș.a.m.d.
In cazul ȋn care valorile măsurate nu corespund normelor, instalația prezintă pericol de accident de electrocutare, iar ȋn cazul paratrasnetului nu mai prezintă siguranța ȋmpotriva loviturilor de trăsnet, fapt ce determina ȋn majoritatea cazurilor incendieri.

Procedura de verificare/măsurare a prizei de pământ și continuității nulului de protecție cuprinde următoarele operații:
1. Măsurarea rezistenței de dispersie la prize de pământ.
Verificarea prizei de pământ pentru instalații electrice de joasă tensiune, cu emiterea de buletin pentru Protectia Muncii, Protectia Consumatorilor și de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2. Măsurarea rezistenței de dispersie la priza de pământ aferentă paratrăsnet – acolo unde există.
Verificarea prizei de pământ aferentă paratrăsnet, rezistența de dispersie a prizei paratrăsnetului.
3. Verificarea continuității nulului de protecție la prize mono si trifazate.
Verificarea continuității nulului de protecție ȋn instalații electrice de joasa tensiune, prize 230V / 400V, de la priza de ȋmpământare până la ultima priză electrică/utilaj.
4. Verificarea continuității nulului de la tablouri electrice la utilaje și prize.
Verificarea prizei de pământ ȋn instalații electrice de joasă tensiune, cu emiterea de buletine recunoscute de Protectia Muncii, Protectia Consumatorilor si de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
In consecință, legislația prevede ca instalațiile electrice trebuie să fie menținute intr-o stare corespunzătoare de siguranță, iar pentru aceasta ele trebuie să fie inspectate și testate periodic.
In urma analizării acestor măsurători se emit rapoarte de încercări pentru instalația verificată.

Opțional se mai pot executa următoarele măsurători/teste pentru stabilirea parametrilor optimi de funcționare a instalațiilor electrice:
1. Rezistența izolației – testul scoate ȋn evidență defectele izolației cauzate de poluare, umezeală, deteriorare a materialelor izolatoare etc.
2. Impedanța buclei și de linie – Verifică corectitudinea dispozitivelor de deconectare la supracurent și/sau curent rezidual. Verifică impedanța buclei de defect, curenți accidentali posibili și valori eronate ale tensiunii.
3. Testul RCD – Verifică eficiența și corecta manipulare a dispozitivelor de deconectare a curentului rezidual. Verifică timpii de deconectare și curenții de declanșare ai RCD. Verifică dacă un există curenți accidentali sau dacă există într-un mod limitat în instalație.

Recent
Te-ar putea interesa si