joi, iunie 1, 2023

Comunicat de presă Comuna Drajna, judeţul Prahova

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Drajna, judeţul Prahova” Cod SMIS 2014+ 144584

10.05.2022

Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line Comuna Drajna

COMUNA DRAJNA, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Drajna, judeţul Prahova”, cod SMIS 2014+144584, cofinantat prin AM POC/OIPSI in baza contractului de finantare nr. 236/233t/21.07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Com-petitivitate în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Management pentru Programul Operațional Competititivitate și comuna Drajna.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Platon Mocanu” din comuna Drajna cu echipa-mente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamen-te/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul a vizat crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele obținute:

1. 397 utilizatori de servicii și aplicații digitale sprijiniți din comuna Drajna să utilizeze instrumente OER.
2. 369 elevi din învaþamântul preuniversitar de stat sprijiniþi cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line
3. 24 de clase din unitatea/unitațile de învațamânt preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line
4. 28 de profesori din unitatea/unitațile de învaþamânt preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line

Alte informații despre proiect:

Valoarea totală a proiectului : 861.486,33 lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 716.283,39 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 109.594,20 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 16.853,74 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.

Data începerii proiectului: 21-07-2021.
Data finalizării proiectului: 21-06-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA DRAJNA
Str. Neagoe Basarb nr. 25, sat Drajna de Jos, judeþul Prahova, cod postal 107190
Telefon/Fax: 0244290202 / 0244290736
Adresa e-mail: secretar.drajna@gmail.com
Persoană de contact: GONȚEA VIOLETA – primar / ROȘU GIGI MARIUS – Manager Proiect
Telefon: 0722676955 / 0744551333
Fax: 0244290736
E-mail: secretar.drajna@gmail.com

Recent
Te-ar putea interesa si