Comunicat de presă_COMUNA DRAJNA

13

16/09/2021
Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Drajna, judeţul Prahova” Cod SMIS 2014+ 144584
COMUNA DRAJNA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Drajna, judeţul Prahova”, cod SMIS 2014+144584, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în con-textul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Platon Mocanu” din comuna Drajna cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de învățământ Școala Gimnazială ”Platon Mocanu” prin intermediul UAT COMUNA DRAJNA dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 369 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 28 laptopuri pentru cadre didactice;
• 24 clase dotate cu echipamente (24 camere web videoconferință, 24 table interactive, 24 routere wireless).
2. Educarea Și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informații despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 861.486,33 lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 716.283,39 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 109.594,20 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 16.853,74 lei (2%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.
Data începerii proiectului: 21-07-2021.
Data finalizării proiectului: 21-03-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA DRAJNA
Str. Neagoe Basarb nr. 25, sat Drajna de Jos, judeþul Prahova, cod postal 107190
Telefon/Fax: 0244290202 / 0244290736
Adresa e-mail: [email protected]
Persoană de contact: GONȚEA VIOLETA – primar / ROȘU GIGI MARIUS - Manager Proiect
Telefon: 0722676955 / 0744551333
Fax: 0244290736
E-mail: [email protected]