duminică, septembrie 24, 2023

Comunicat de presa_Comuna Mischii

Comunicat de Presă

Comunicat de presa_Comuna Mischii

[02.08.2021]

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Mischii, județul Dolj”, Cod SMIS 2014+ 144878

COMUNA MISCHII, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didac-tice on-line în comuna Mischii, județul Dolj”, cod SMIS 2014+ 144878, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Mischii din comuna Mischii cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții în anul școlar 2020-2021. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de învatamant Școala Gimnazială Mischii prin intermediul UAT Comuna Mischii dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 57 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 12 laptopuri pentru cadre didactice;
• 6 clase dotate cu echipamente (6 camere web videoconferință, 6 table interactive, 6 routere wireless).
2. Educarea și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2.
Alte informatii despre proiect
Valoarea totală a proiectului: 205,237.84 lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 164,337.16 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 25,133.90 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 3,866.78 lei (2%);
Valoarea neeligibilă: 11,900.00 lei.
Data începerii proiectului: 14-07-2021.
Data finalizării proiectului: 25-02-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA MISCHII
Str. EROILOR nr. 5, PRIMĂRIA MISCHII, județul Dolj, cod poștal 207405
Telefon/Fax: 0251450194 / 0251450194
Adresa e-mail: primariamischii@judetuldolj.ro
Persoană de contact: GHEORGHE POPA – primar / DUMITRESCU GABRIELA – Manager Proiect
Telefon: 0744476440 / 0758833006
Fax: 0251450194
E-mail: primariamischii@judetuldolj.ro

Comunicat de presa_Comuna Mischii

Recent
Te-ar putea interesa si