vineri, decembrie 1, 2023

Comunicat de presă_Comuna_Zădăreni

Comunicat de Presă finalizare proiect OLT

Comunicat de presă_Comuna_Zădăreni

01.07.2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Zădăreni, județul Arad” Cod SMIS 2014+ 144429

COMUNA ZĂDĂRENI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Zădăreni, județul Arad”, cod SMIS 2014+ 144429, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Zădăreni cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții în anul școlar 2020-2021. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească desfășurarea orelor de acasă.
Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Zădăreni prin intermediul UAT Comuna Zădăreni dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 179 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 18 laptopuri pentru cadre didactice;
• 11 clase dotate cu echipamente (11 camere web videoconferință, 11 table interactive, 11 routere wireless).
2. Educarea și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.
Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului: 490,446.13 lei;
Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 400.899,22 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 61,313.97 lei (13%);
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 9,432.94 lei (2%).
Data începerii proiectului: 09-06-2021.
Data finalizării proiectului: 09-02-2022.
Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Datele de contact ale beneficiarului:
COMUNA ZĂDĂRENI
Str. – nr. 28, Localitatea Zădăreni, judeţul Arad, România, cod poştal 317130
Telefon/Fax: 0745177269 / 0257413024
Adresa e-mail: primariazadareni@yahoo.com

Persoană de contact: ȘICLOVAN PETRU – primar / MARIȘ SILVIU DANIEL – Manager Proiect
Telefon: 0745177269 / 0747508421
Fax: 0257413024
E-mail: primariazadareni@yahoo.com

Recent
Te-ar putea interesa si