duminică, septembrie 24, 2023

Comunicat de presă_Școala Leordina

Comunicat de PresaComunicat de presă_Școala Leordina

09/11/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Leordina, jud. Maramures” Cod SMIS 2014+ 145448

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEORDINA, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete sco-lare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Leordina, jud. Maramures”, cod SMIS 2014+ 145448, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Progra-mul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Leordina cu echipamente mobile din dome-niul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice nece-sare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premiselor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să urmărească des-fășurarea orelor de acasă.

Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială Nr.1 Leordina dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 106 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 17 laptopuri pentru cadre didactice;
• 9 clase dotate cu echipamente(9 camere web videoconferință, 9 table interactive, 9 routere wire-less).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contex-tul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 345.609,30 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 286.483,40 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 50.555,90 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 8.570,00 lei.

Data începerii proiectului: 22-09-2021.
Data finalizării proiectului: 22-05-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEORDINA
Leordina, România, Str. – nr. 935, , județul Maramures, cod postal 437180, România
Telefon / Fax: 0726461276 / 0262364017
Adresa e-mail: scoalaleordina@yahoo.com
Persoană de contact: ILARION SORINEL DRUȚU – Director / POP ANA-MARIA – Manager Proiect
Telefon: 0725911569 / 0770575621
Adresa e-mail: scoalaleordina@yahoo.com

Comunicat de presă_Școala Leordina

Recent
Te-ar putea interesa si