duminică, septembrie 24, 2023

Comunicat de presă_Scoala Luciu

Comunicat de PresaComunicat de presă_Scoala Luciu

29/10/2021

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ” Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Prof Dr Ion Anghel, loc. Luciu, jud. Buzau” Cod SMIS 2014+ 145456

SCOALA GIMNAZIALA ”PROF.DR.ION ANGHEL” LUCIU, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line pentru Scoala Prof Dr Ion Anghel, loc. Luciu, jud. Buzau”, cod SMIS 2014+ 145456, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Re-gională în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Orga-nism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la procesul de învățământ în mediul on-line în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 prin dotarea Școlii Gimnaziale ”Prof. Dr. Ion Anghel” Luciu cu echipamente mo-bile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive elec-tronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în bune condiții. Proiectul vizează crearea premi-selor tehnice de funcționare a procesului de învățământ în situația în care o parte din elevi sau toți trebuie să ur-mărească desfășurarea orelor de acasă.

Rezultatele proiectului:
1. Unitatea de invatamant Școala Gimnazială ”Prof. Dr. Ion Anghel” Luciu dotată cu echipamente, dispozitive IT:
• 212 tablete cu abonament la internet 24 luni achiziționate pentru uz școlar;
• 23 laptopuri pentru cadre didactice;
• 9 clase dotate cu echipamente(9 camere web videoconferință, 9 table interactive, 9 routere wire-less).
2. Educarea si formarea profesionala a tinerei generatii din aria proiectului, in conditii de siguranta, in contex-tul epidemiei de coronavirus SARS COV-2.

Alte informatii despre proiect:
Valoarea totală a proiectului : 530.567,95 lei;
Valoarea cofinantarii UE prin FEDR: 435.002,76 lei (85%);
Valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din BS: 76.765,19 lei (15%);
Valoarea neeligibilă : 18.800,00 lei.

Data începerii proiectului: 22-09-2021.
Data finalizării proiectului: 22-05-2022.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
SCOALA GIMNAZIALA ”PROF.DR.ION ANGHEL” LUCIU
Luciu, România, Str. – nr. -, , județul Buzau, cod postal 127315, România
Telefon / Fax: 0725911569 / 0238539328
Adresa e-mail: iulianvlad2005@yahoo.com
Persoană de contact: VLAD IULIAN – Director / Manager Proiect
Telefon / Fax: 0725911569 / 0238539328
Adresa e-mail: iulianvlad2005@yahoo.com

Comunicat de presă_Scoala Luciu

Recent
Te-ar putea interesa si