duminică, iunie 23, 2024

Comunicat incepere proiect COMTURISM S.R.L. – Cod SMIS 160083

Data: 16.03.2023
Anunţ începere proiect: „ DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMTURISM SRL”
COMTURISM SRL anunţă începerea activităţilor proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COM-TURISM SRL”, Cod SMIS 160083, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de CO-VID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a econo-mie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, națio-nale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.289.613,18 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.219.528,44 lei .
Data de incepere a proiectului: 10.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii COMTURISM SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DE-LEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– 23 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
– 1 mijloace de transport auto electric;
– 2 instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
– 1 sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor.
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,38% fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 12 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
COMTURISM SRL
Persoana de contact: Emeric-Grigore KOCSIS, Administrator,
Telefon: 0727520940
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

    Recent
    Te-ar putea interesa si