luni, mai 27, 2024

Comunicat incepere proiect Pro Natural Group S.R.L. – Cod SMIS 160373

Data: 13.03.2023
Anunţ începere proiect: “Achizitie de echipamente necesare retehnologizarii.”
Pro Natural Group SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ Achizitie de echipamente necesare retehnologizarii”, Cod SMIS 160373, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pande-miei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.188.730,80 lei, valoarea cofinantarii UE de 476.805,80 lei
Data de incepere a proiectului: 09.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Pro Natural Group SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului Euro-pean și al Consiliului, precum:
– 1 utilaj de transportat şi ridicat;
– 1 vehicul electric;
– 1 instalatie/ echipament specific in scopul obtinerii unei economii de energie;
– 1 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitati-lor.
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,73 % fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 4 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Pro Natural Group SRL
Persoana de contact: LAPUSAN SORIN – EMIL, Administrator,
Telefon: 0728.800.013
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

    Recent
    Te-ar putea interesa si