vineri, iulie 19, 2024

Comunicat incepere proiect RIADA PLUS S.R.L. – Cod SMIS 159977

   Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2                 

     Data: 03.03.2023

                           

Anunţ începere proiect: „Modernizarea activității în cadrul Riada Plus SRL”

RIADA PLUS S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Riada Plus SRL “, Cod SMIS 159977, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 728.419,86 lei, valoarea cofinanțării UE de 373.565,43 lei .

Data de începere a proiectului: 03.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății RIADA PLUS SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19 .

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finantare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului precum:

-6 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru, mobilier)

-1 mijloc de transport electric;

– un sistem de panouri fotovoltaice și un sistem de pompe de căldură electrice – instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie,

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,07% față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 14 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

RIADA PLUS S.R.L.

Persoana de contact: DEDU MELANIA, Administrator, Telefon: 0731304983.

Adresa de e-mail: [email protected] .

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

                                                                                                    

    Recent
    Te-ar putea interesa si