miercuri, martie 22, 2023

Comunicat de Presa Orașul Cisnădie

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de fluide medicale, a infrastructurii electrice și a instalațiilor de ventilație și tratare a aerului, instalarea de sisteme de detectare și alarmare la incendiu, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”

06.06.2022

Orașul Cisnădie, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de fluide medicale, a infrastructurii electrice și a instalațiilor de ventilație și tratare a aerului, instalarea de sisteme de detectare și alarmare la incendiu, cu acoperire totală și detectare semnalizare și alarmare în cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”, cod SMIS 2014+ 152066, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 ”Protejarea sănătății populației în contex-tul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de ener-gie”, Obiectivul Specific 10.1 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale”.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID – 19, la nivelul Spitalului Orășenesc Cisnădie, spital care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 – spital NIVEL III, conform ANEXEI nr. 2 ”Lista spitalelor și unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19 a OMS 434/2021 emis de Ministerul Sănătății, prin îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii în cadrul spitalului, respectiv prin realizarea unei instalații de fluide medicale nouă, dotarea cu un sistem de detecție, semnalizare, alarmare incendii și detecție, semnalizare și alarmare concentrație oxigen, realizarea unei instalații de ventilare, condiționare și tratarea aerului, funcționând cu 100% aer proaspăt și reabilitarea centralei termice, pentru a furniza agent termic centralei de tratare nou prevazută și pentru pavilioanele existente și prin redimensionarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor care se modernizează, precum și aducerea la standardele actuale de calitate ale instalațiilor electrice existente, necesare în vederea consolidării infrastructurii medicale din cadrul spitalului pentru a face față provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19.
Rezultatele proiectului realizate de Orașul Cisnădie:
1.Crearea de spații reabilitate/modernizate/extinse pentru activitățile specifice ambulatoriului de specialitate și a laboratoarelor care îl deservesc de 1.912 mp. Se vor reabilita și moderniza spațiile existente, se va extinde clădirea actuală pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalațiile/utilitățile necesare și se va implementa un sistem de management energetic al clădirii BMS.
2.Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale și mobilier specific activităților medicale ambulatorii. Toate spațiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzător activității medicale ambulatorii.
3. Scăderea ratei de spitalizare cu 3% în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului. Ca urmare a implementării proiectului, va scădea numărul internărilor și rata generală de spitalizare din Spitalul Orașenesc Cisnădie.

Valoarea totală a proiectului este de 7,539,869.50 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uni-unea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU este de 7,539,869.50 lei.

Data începerii proiectului: 06-05-2021
Data finalizării proiectului: 31-12-2023
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
ORAȘUL CISNĂDIE
Oraș Cisnădie, România, Str. Piața Revoluției nr. 1, județul Sibiu, cod postal 555300, România
Telefon/Fax: 0269561147 / 0269561012
Adresa e-mail: primarie@cisnadie.ro
Persoană de contact: Otilia Man – Manager de proiect
Telefon/ Fax: 0728856001
E-mail: otilia.man@cisnadie.ro

Recent
Te-ar putea interesa si