vineri, decembrie 8, 2023

Comunicat de Presa Scoala Dragos Voda Moisei

[04.04.2022]

Comunicat de presă privind lansarea proiectului ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale ”Dragoș Vodă” Moisei în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 2020”

Comunicat de Presa Scoala Dragos Voda Moisei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRAGOȘ VODĂ” MOISEI, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale ”DRAGOȘ VODĂ” Moisei în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”, cod SMIS 144968, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al con- secințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ”DRAGOȘ VODĂ” din Comuna Moisei, Județul Maramureș, prin dotarea cu echipamente de protecție medicală si dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2.

Rezultatul proiectului:

– Documentație de proiect realizată
– Unitate de implementare a proiectului constituită (UIP)
– Unitate de învățământ preșcolar ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOȘ VODĂ” dotată cu echipamente de pro- tecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2
– Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul unității de învățământ preșcolar ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOȘ VODĂ” Moisei
– Educarea și formarea profesională a tinerei generații din aria proiectului, în condiții de siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus SARS COV-2

Valoarea totală a proiectului este de 302,585.03 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 302,585.03 lei.
Data începerii proiectului: 01.10.2020.
Data finalizării proiectului: 30.06.2022.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială ”Dragoș Vodă” Moisei, Județ Maramureș
Str. – , nr. 871, tel. 0262348292

Recent
Te-ar putea interesa si