vineri, decembrie 1, 2023

Comunicat de Presă lansare proiect Raster Line Print & Design

12/08/2021

Comunicat de Presă lansare proiect Raster Line Print & Design S.R.L.

Firma Raster Line Print & Design S.R.L. anunță lansarea proiectului cu titlul ”Sprijin pen-tru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19: Dezvoltare Raster Line Print & Design S.R.L.” proiect nr. M2-14247 înscris în cadrul Mă-surii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării con-tractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 11.08.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Firmei Raster Line Print & Design S.R.L.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 37.980,36 (valoarea totala) din care: 33.026,40 lei grant si 4.953,96 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operați-onal Competitivitate 2014-2020

Persoană de contact:
Dávid Alpár
0731878252
office@rasterline.eu
https://rasterline.eu/

Recent
Te-ar putea interesa si