luni, mai 20, 2024

Comunicat lansare proiect ISS

Comunicat lansare proiect ISS

Comunicat de presă privind lansarea proiectului

I.S.S. – Întreprinderi sociale de succes

 

Addwise European Expertise SRL, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Agrafics Communication S.R.L. anunță lansarea proiectului cu titlul I.S.S. – Întreprinderi Sociale de Succes, cod MySmis 128110, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă prin creșterea numărului de entități de economie socială în regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru în vederea stimulării integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și a combaterii sărăciei, prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de muncă.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 12 august 2019 – 11 iulie 2022, iar principalele rezultate așteptate în urma implementării sunt:

 • 20 workshop-uri/ seminarii/ conferințe organizate;
 • 400 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului;
 • 105 persoane selectate în grupul țintă;
 • 7 cursuri de formare antreprenorială specifică și 7 cursuri de dezvoltare a capacității și abilităților în domenii relevante în vederea înființării de întreprinderi sociale organizate;
 • 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe îmbunătățite în domeniul antreprenoriatului social și 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială cu competențe îmbunătățite în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;
 • 1 concurs de planuri de afaceri organizat la nivelul celor 4 regiuni de implementare;
 • 25 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare;
 • 25 de persoane care beneficiază de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea de întreprinderi sociale;
 • 25 de întreprinderi sociale înființate și funcționale;
 • minim 100 de persoane angajate în cadrul întreprinderilor de economie socială înființate;
 • 1 analiză a economiei sociale la nivel regional elaborată;
 • minim 2 parteneriate încheiate în vederea promovării și sprijinirii conceptului de economie socială, inclusiv sprijinirea potențialilor antreprenori în economia socială;
 • minim 1 parteneriat încheiat între întreprinderile de economie socială înființate în cadrul proiectului și alte întreprinderi de economie socială existente.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.798.821,92 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul Social European al Uniunii Europene/ILMT este de 11.559.644,4 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din bugetul național este de 2.039.937,15 lei  și valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor este de 199.240,37 lei.

Informații suplimentare privind proiectul puteți solicita astfel:

Addwise European Expertise SRL– [email protected]

Agrafics Communication SRL –  [email protected]

Comunicat lansare proiect ISS

Recent
Te-ar putea interesa si