marți, iunie 18, 2024

INVITATIE DE PARTICIPARE

INVITATIE DE PARTICIPARE

 1. FIRE PROTECTION ENGINEERING SRL, in calitate de achizitor, cu sediul in Oras Racari, Strada Ana Ipatescu, nr 87, camera C6, judeţul Dambovita, Romania, organizeaza procedura competitiva, potrivit prevederilor Ordinului nr. 1284/2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, pentru atribuirea contractului de Achizitie de echipamente si dotare unitate productie in cadrul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527.
 2. Sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 3. Numarul de identificare al contractului de finantare: 876/31.01.2018

Titlul proiectului: „Infiintare fabrica sisteme de ventilatie la Racari”, cod SMIS 102527

 1. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie: Procedura vizeaza atribuirea contractului de furnizare echipamente si dotare unitate productie, hala sisteme de ventilatie la locatia de implementare a proiectului din Strada Fabrica de Zahar, nr. 8A, oras Racari, jud. Dambovita.
 2. Specificaţii tehnice minime şi obligatorii: conform Documentatie de atribuire si a caietului de sarcini, care pot fi descarcate gratuit accesand site-ul: fonduri-ue/.ro Sectiunea – Achizitii Beneficiari Privati.
 3. Limba de redactare a ofertei: limba romana
 4. Valoarea estimata: 116,27 RON
 5. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA. Pretul ofertei este ferm in RON. NU se accepta actualizarea preţului contractului.
 6. Valabilitatea ofertei: minim 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
 7. Alte informaţii privind această achiziţie precum si specificaţiile tehnice complete pot fi obţinute gratuit pefonduri-ue.ro – sectiunea Achizitii Beneficiari Privati.
 8. Operatorii economici interesaţi pot transmite / depune oferte, la adresa Strada Preciziei, nr. 13B, Mun. București, sector 6, până cel mai târziu la data de 14.08.2020, ora 17:00.
 9. Data de publicare a anuntului: 07.2020 .

Invitatie de participare

Model contract_semnat

Procedura competitiva_semnat

Recent
Te-ar putea interesa si