luni, decembrie 4, 2023

ICI București a finalizat proiectul „Centru de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijri la domiciliu – CDMS”

Astăzi, 09.11.2021, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), în parteneriat cu societățile private SC QuickWeb Info SRL, SC Elisa Med SRL, SC Meditel Systems SRL, SC Vitaguard Vest Center, SC Elisa Medical Consult SRL și Clinica Medisys Vest Center SRL, a finalizat proiectul „Centru de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijri la domiciliu – CDMS”, cod SMIS 106070.

Proiectul, în valoare de 5.448.115 lei (4.500.000 lei nerambursabili, 948.125 lei cofinanțare privată) s-a desfășurat pe o perioadă de cinci ani (09.09.2016 – 09.11.2021) și a fost finanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Obiectivul general a fost realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea suportului ICT necesar pentru implementarea unui Centru de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu – CDMS, ca suport pentru dezvoltarea de servicii integrate (medicale și sociale) la domiciliu.

Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului sunt:

Asistență directă acordată organizațiilor, IMM-rilor sau ONG-urilor implicate în activitatea de îngrijiri integrate la domiciliu – IID,

Organizarea de workshopuri pentru prezentarea și analizarea unor probleme privind utilizarea suportului ICT specific domeniului IID,

Transferul de cunoștințe către factorii interesați în implementarea de Centre de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu CDMS, pentru definirea, prin activități de cercetare, a aspectelor tehnice privind arhitecturi cu potențial de dezvoltare și inter-operabilitate, suportul hardware necesar, suportul de comunicații, elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea de aplicații software specifice activităților curente.

Cercetare prin colaborare efectivă – cu firme private – pentru realizarea unor elemente necesare platformei CDMS, având ca rezultat implementarea centrului CDMS la nivel de pilot, dezvoltarea aplicațiilor software necesare funcționării Centrului CDMS, precum și aplicațiile necesare dezvoltării activităților pentru firmele care doresc să ofere servicii integrate la domiciliu.

✓ Diseminarea rezultatelor prin participarea la conferințe de specialitate, în țară și străinătate cu 10 comunicări.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon +40 21 316 52 62 sau la adresa de email office@ici.ro.

Recent
Te-ar putea interesa si