duminică, septembrie 24, 2023

Lansare Proiect POCU „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE” Cod SMIS 140551

Lansare Proiect POCU „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE” Cod SMIS 140551Lansare Proiect POCU „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE” Cod SMIS 140551

Data 21.01.2022

SC GS TRAINING SERV SRL (Beneficiar) în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Partener 1) și CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TULCEA (Partener 2) anunță lansarea proiectului „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE”, Cod SMIS 140551, având ca obiectiv general consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățămînt superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere, prin promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților la nivelul regiunii Sud-Est.

Proiectul „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE”, Cod SMIS 140551  este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul se implementeaza pe o perioadă de 24 de luni, în perioada 31 decembrie 2021–30 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activități de formare antreprenoriala, selecție de planuri de afaceri, organizare și derulare de activități de tip întreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanță/mentorat ulterior finalizarii procesului de selecție a planurilor de afaceri, înființarea unui numar de 13 întreprinderi în regiunea Sud-Est, care vor fi finanțate cu câte 100.000 euro, monitorizarea implementării planurilor de afaceri și asigurarea sustenabilității întreprinderilor nou-create și finanțate în cadrul proiectului.

Valoarea proiectului:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului – 9.683.442,92 lei
  • Valoarea finanțării nerambursabile acordată prin POCU – 9.555.941,32 lei, din care valoare din FSE – 8.122.550,12 lei și valoare din bugetul naţional – 1.433.391,20 lei.

Grupul țintă:

Grupul țintă va fi format din 341 de studenți ISCED 5 – 7 – studenți înmatriculați cel putin în anul 2 de studii de licentă și masteranzi; doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi); cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior), înmatriculați, la data intrarii în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii. Din totalul grupului țintă, minim 10% vor fi persoane din mediul rural și/sau persoane de etnie romă.

 

Date de contact:

SC GS TRANING SERV SRL (Beneficiar proiect)

Constantin Daniela

Manager Proiect

Telefon: 021-7949315 / 0372-900-599

Site: www.antreprenoriatinovativse.ro

Email: office@antreprenoriatinovativse.ro

Facebook: Antreprenoriat Inovativ SE

Lansare Proiect POCU „Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SE” Cod SMIS 140551

Recent
Te-ar putea interesa si