ULTIMELE ARTICOLE

Anunț începere implementare proiect: “DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ IALOMIȚA” – PNRR C7 I32

Comunicat de presă
“PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

Anunț începere implementare proiect: “DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ IALOMIȚA”
Dată: Mai 2024

Beneficiar: SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ IALOMIȚA

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANȚĂ IALOMIȚA anunţă începerea activităţilor proiectului “ Digitalizarea activității Serviciului Judetean de Ambulanta Ialomita”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta C7 – Transformare digitală I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS.
Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacităților digitale ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița, în scopul creșterii nivelului de inovare și a competitivității/eficientizării activității la nivel instituțional. Obiectivul general al proiectului se realizează prin îndeplinirea obiectivelor specifice, menționate în continuare, iar obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării activităților propuse în cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:
– Îmbunătățirea securității digitale în cadrul SAJ Ialomita prin intermediul proiectului de infrastructură IT:
– Îmbunătățirea semnificativă a interoperabilității SAJ Ialomița cu alte autorități, instituții și unități sanitare;
– Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instituției
o Implementarea unor componente noi, actualizarea sau extinderea componentelor hardware existente și ale rețelei de comunicații IT (Modernizare si extindere retea de comunicatii (1 buc);
o Actualizarea sau instalarea software-ului legat de rețelele IT și securitate – Solutie network access control (NAC) (1 buc), Software de management rețea (1 buc), Antivirus servere (55 buc);
o Actualizarea sau instalarea dispozitivelor hardware IT – Cluster Servere (aplicatie, baze de date si virtualizare) (1 buc), Storage dual controller activ-activ hibrid de mare capacitate (1 buc), Switch LAN-SAN (5 buc), Server Back-up (1 buc), Echipament Firewall/Router (1 buc), Rack (1 buc), UPS (5 buc), Unitati aer conditionat Data Center (1 buc), Desktop All-In-One cu licenta SO+pachet office Utilizare activitati administrative (20 buc), Laptopuri cu licenta SO+pachet office activitati administrative (3 buc), Multifunctionale A3 (2 buc), Multifunctionala A4 cu Scannere (4 buc), Imprimante speciale etichete (2 buc), Tableta Healthcare (30 buc);
– Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității:
o Modul Aplicatie mobile Ambulanta /Gestiune stocuri si lant aprovizionare, PORTAL, Management documente si arhivare electronica, Management echipamente si autovehicule, Control managerial si management calitate, Modul integrare si interoperabilitate, Modul pentru managementul serviciilor de securitate

Cod proiect: PNRR/2023/C7/MS/ I3.2
Contract de finanțare: Nr. 1441/12/13.2/25.04.2024
Valoarea Contract: 3.567.953,20lei
Valoarea eligibilă din PNRR: 2.978.280,00 lei
Valoarea TVA eligibil aferent PNRR: 565.873,20 lei
Valoare contribuție proprie inclusiv TVA: 23.800,00 lei

Data începerii proiectului: 25.04.2024
Data finalizării proiectului: 30.09.2025

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

“PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGeneraţieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

Anunţ finalizare proiect: “Creşterea productivităţii muncii la SWEET TEST PRODUCTION S.R.L.”

Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2

Data: 02.04.2024

Anunţ finalizare proiect: “Creşterea productivităţii muncii la SWEET TEST PRODUCTION S.R.L.”

SWEET TEST PRODUCTION S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Creşterea productivităţii muncii la SWEET TEST PRODUCTION S.R.L. “ , Cod SMIS 159085, finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” şi a Priorităţii de investiţii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”. Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor şi nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.085.744,59 lei, valoarea cofinanţării UE de 1.622.983,63 lei . Data de începere a proiectului: 31.03.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023. Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societăţii SWEET TEST PRODUCTION S.R.L., afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19. Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 1. Documentaţie proiect elaborată: – cerere de finanţare elaborată; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului. 2. Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru de natura mijloacelor fixe, specifice activitatii de productie a painii si a produselor de patiserie ( 24 bucati); – Contribuirea semnificativa la atenuarea schimbarilor climatice prin realizare unei investiții de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului; 3. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în Sisteme de automatizare a echipamentelor de productie achizitionate ( 11 bucati); 4. Creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15% faţă de nivelul anului 2021. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puţin egal ca cel din anul 2021, respectiv 3 angajaţi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: SWEET TEST PRODUCTION S.R.L. Persoana de contact: Piele Bogdan-Dumitru, Administrator, telefon: 0731312271. Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Comunicat incepere proiect Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj Napoca – Cod proiect PNRR: 2022/C12/ I 2.4

Comunicat de presă “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!” Data: Martie 2023 Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj Napoca anunţă începerea activităţilor proiectului „Achizitionarea de echipamente destinate reducerii infectiilor nosocomiale in cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie – Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj Napoca”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, PNRR/2022/C12/ I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. Coordonator: Ministerul Sanatatii Beneficiar: Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie “Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj Napoca Obiectiv general – cresterea capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul INSTITUTULUI REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE – HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR”. Obiectiv specific al proiectului: – Organizarea unor saloane cu un singur pat in vederea izolarii microbiologice prevazut cu un grup sanitare propriu; – Modernizarea a doua sali de operatie septice din cele doua blocuri operatorii existente – Echiparea blocului operator si a unitatii de terapie intensiva cu echipamente destinate controlului microbiologic al aerului – Dezvoltarea laboratorului de microbiologie prin achizitionarea de echipamente; – Reducerea riscului de infectii nosocomiale la nivelul institutului prin achizitionarea de echipamente si materiale sanitare performante. Activităţile principale ale proiectului sunt: – dotarea unitatii sanitare cu echipamente si materiale sanitare performante. Cod proiect PNRR: 2022/C12/ I 2.4 Valoarea Contract: 31.411.447,44 lei Valoarea eligibila din PNRR: 26.366.174,32 lei Valoare TVA eligibil aferent PNNR: 5.009.573,12 lei Valoare contributie proprie inclusiv TVA: 35.700,00 lei Data începerii proiectului: 23.11.2023 Data finalizării proiectului: 02.11.2024 “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” “PNRR Finanţat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGeneraţieUE” https://mfe.gov.ro/pnrr/https://www.facebook.com/PNRROficial/

Anunţ finalizare proiect: „Cresterea productivitatii muncii la MERAKI HOUSE SRL”

Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2

Data: 18.03.2024

Anunţ finalizare proiect: „Cresterea productivitatii muncii la MERAKI HOUSE SRL”

Data: 18.03.2024 Anunţ finalizare proiect: „Cresterea productivitatii muncii la MERAKI HOUSE SRL” MERAKI HOUSE SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului “ Cresterea productivitatii muncii la MERAKI HOUSE SRL “, Cod SMIS 160757, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.269.154,39 lei, valoarea cofinantarii UE de 829.517,87 lei . Data de incepere a proiectului: 19.03.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023. Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii MERAKI HOUSE SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19. Rezultate asteptate ale proiectului sunt: 1. Documentatie proiect elaborata: – cerere de finantare elaborata; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului. 2. Dotarea cu active, inclusiv inclusiv un sistem de panouri fotovoltaice si pompe de caldura electrice aer-apa, care se supun prevederilor Anexei I din Regulament, precum: • Aparat pentru infrumusetarea pielii (1 buc); • Aparat de infrumusetare faciala (1 buc); • Aparat pentru epilare definitiva (1 buc); • Aparat pentru infrumusetarea pielii cu radiofrecventa (1 buc); • Sistem panouri fotovoltaice (1 buc); • Pompe de caldura electrice aer-apa (2 buc). 3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu minim 15 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 5 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MERAKI HOUSE SRL Persoana de contact: Popescu Roxana Ioana, Administrator, Telefon: 0727511181. Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Comunicat incepere proiect COMUNA GURA VĂII – PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./

  COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” C15 – Educație „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURA VĂII, COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GURA VĂII Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Obiectivele proiectului: Obiectiv general: Dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiective specifice: 1. Asigurarea cadrului juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ; 2. Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice, respectiv, dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli. Valoarea totală a proiectului: 1.334.595,95 lei Data începerii și finalizării proiectului: 01.08.2023 – 31.12.2024 Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-2505 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) – finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”. https://mfe.gov.ro/pnrr/ (https://www.facebook.com/PNRROficial/) „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  Comunicat incepere proiect COMUNA GURA VĂII – Cod SMIS 159983

  COMUNICAT DE PRESĂ „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” C15 – Educație „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURA VĂII, COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU” Beneficiar: COMUNA GURA VĂII Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ Obiectivele proiectului: Obiectiv general: Dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiective specifice: 1. Asigurarea cadrului juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ; 2. Sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și ateliere tehnologice, respectiv, dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției către clădiri verzi în școli. Valoarea totală a proiectului: 1.334.595,95 lei Data începerii și finalizării proiectului: 01.08.2023 – 31.12.2024 Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-2505 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) – finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României. „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”. https://mfe.gov.ro/pnrr/ (https://www.facebook.com/PNRROficial/) „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  Comunicat finalizare proiect CENTRUL MEDICONSULT S.R.L. – Cod SMIS 161999

  Data: 14.03.2024 Anunţ finalizare proiect: „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL CENTRULUI MEDICONSULT SRL” SC CENTRUL MEDICONSULT SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului “ DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL CENTRULUI MEDICONSULT SRL “, Cod SMIS 161999, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prio-ritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și con-secințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 1.123.012,02 lei, valoarea cofinantarii UE de 537.434,12 lei . Data de incepere a proiectului: 20.11.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024. Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii VASILOIU DENT SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19. Rezultate asteptate ale proiectului sunt: 1. Documentatie proiect elaborata: Documentatie proiect elaborata: – cerere de finantare elaborata; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului. 2. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum: – 14 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru); – un mijloc de transport auto electric; 3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,25% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 4 angajati. Informaţii suplimentare se pot obţine la: CENTRUL MEDICONSULT SRL Persoana de contact: Gabriela MOLDOVAN, Administrator, Telefon: 0769049470. Adresa de e-mail: [email protected] Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Comunicat finalizare proiect Frescoverde S.R.L. – Cod SMIS 160398

  Data: 14.03.2024 Anunţ finalizare proiect: “Modernizarea activității în cadrul Frescoverde S.R.L.” Frescoverde S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Modernizarea activității în cadrul Fresco-verde S.R.L.”, Cod SMIS 160398, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Compe-titivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 4.533.453,39 lei, valoarea cofinantarii UE de 2.064.731,91 lei . Data de incepere a proiectului: 08.02.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024. Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Frescoverde S.R.L., afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19. Rezultate asteptate ale proiectului sunt: 1. Documentatie proiect elaborata: – cerere de finantare elaborata; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului. 2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum: – 1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) – 2 stivuitoare – utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat – 1 sistem de panouri fotovoltaice – sistem ce utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pen-tru eficientizarea activitatilor. 3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,46 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 57 angajati. Informaţii suplimentare se pot obţine la: Frescoverde S.R.L. Persoana de contact: Popa Flavius, Administrator Telefon: 0746.179.546 Adresa de e-mail: [email protected] Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Comunicat finalizare proiect GLOBAL NET S.R.L. – Cod SMIS 159643

  Data: 14.03.2024 Anunţ finalizare proiect: „Dezvoltarea activității societății Global Net SRL” GLOBAL NET S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activității societății Global Net SRL “, Cod SMIS 159643, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.05.2024 și are o va-loare totală de 2,525,002.23 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,322,047.53 lei . Data de începere a proiectului: 21.01.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024. Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Global Net SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19. Rezultate așteptate ale proiectului sunt: 1. Documentație proiect elaborată: – cerere de finanțare elaborată; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului. 2. Dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum: – 21 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) – un sistem de panouri fotovoltaice și un sistem de pompe de căldură – sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților 3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,27 % față de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 42 angajați. Informaţii suplimentare se pot obţine la: GLOBAL NET S.R.L. Persoana de contact: JIPA GHEORGHE, Administrator Telefon: 0756.203.325 Adresa de e-mail: [email protected]. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

  Comunicat finalizare proiect COMTURISM S.R.L. – Cod SMIS 160083

  Data: 14.03.2024 Anunţ finalizare proiect: „ DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMTURISM SRL” COMTURISM SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMTURISM SRL”, Cod SMIS 160083, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Compe-titivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 3.289.613,18 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.219.528,44 lei . Data de incepere a proiectului: 10.02.2023. Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024. Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii COMTURISM SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19. Rezultate asteptate ale proiectului sunt: 1. Documentatie proiect elaborata: – cerere de finantare elaborata; – plan de afaceri elaborat; – alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului. 2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum: – 23 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru); – 1 mijloace de transport auto electric; – 2 instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie; – 1 sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor. 3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,38% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 12 angajati. Informaţii suplimentare se pot obţine la: COMTURISM SRL Persoana de contact: Emeric-Grigore KOCSIS, Administrator, Telefon: 0727520940 Adresa de e-mail: [email protected] Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020