miercuri, octombrie 5, 2022

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

 

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 20
2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 15
3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț 10

Valoarea aportului propriu

B

 

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20
2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15
3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10

Criterii aferente investiţiei

C

 

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 20
2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*

D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 10
2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială

E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 5
2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului. 0

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**

F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 5
  2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului. 0

Criterii aferente debutului în afaceri

G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 10
  2 Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică. 0
H

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului***

  1 Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 10
  2 Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. 0

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:

- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);

- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);

- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);

- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);

- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);

- valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;

- data şi ora înscrierii în program.

 

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii)

***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să breveteze.

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

1Situația statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activitătilor de producție și industriilor creative, conform situațiilor financiare aferente anului 2020.

Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă actvităților de producție și industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producție și industrii creative.

CAEN Productie + Industrii Creative NR. TOTAL IMM-URI TOTAL CIFRA DE AFACERI /ACTIVITATE PROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALA ACTIVITATI PRODUCTIE + INDUSTRII CREATIVE
6201 12940 11295672271 6.4008
7112 15368 8659519589 4.9070
2511 3939 6267963521 3.5518
1071 6930 5487841769 3.1098
7311 9689 4927582913 2.7923
8622 8066 4128274333 2.3393
3109 4221 4118062824 2.3336
1610 3424 3929599516 2.2268
6202 4631 3907275071 2.2141
2223 1856 3339198947 1.8922
1413 4500 3204102299 1.8156
3832 1220 3162969502 1.7923
2229 580 3153365938 1.7869
2221 320 3029066130 1.7165
1812 2601 2865376837 1.6237
2562 1776 2807300368 1.5908
2932 288 2650731875 1.5021
8623 7656 2401071373 1.3606
2222 456 2393294891 1.3562
1013 496 2246230055 1.2729
2363 280 2193923797 1.2432
1051 503 2129044100 1.2065
8690 4395 2092916011 1.1860
6209 1956 1906622959 1.0804
6311 4062 1882657335 1.0668
2550 238 1861588589 1.0549
1721 501 1823440089 1.0333
0812 785 1802480287 1.0214
7111 6143 1778927773 1.0081
5829 1222 1739532803 0.9857
1520 1230 1559705818 0.8838
2361 1049 1528620409 0.8662
7120 2443 1524025288 0.8636
7490 4985 1439347810 0.8156
2512 815 1379454730 0.7817
7219 849 1261813178 0.7150
1392 1205 1226679595 0.6951
1623 1570 1221633004 0.6923
8610 392 1167703910 0.6617
0811 340 1145123059 0.6489
2599 626 1137664789 0.6447
3101 1216 1107506690 0.6276
8621 2604 1084478223 0.6145
2433 84 1051194887 0.5957
2712 172 995189483 0.5639
2219 230 992343193 0.5623
1089 447 991766872 0.5620
3250 1778 924607322 0.5239
1039 770 890787209 0.5048
2651 178 880550213 0.4990
1107 409 864467688 0.4899
2120 110 835351511 0.4734
8559 5390 828287054 0.4694
2790 160 796007562 0.4511
7312 714 767736496 0.4350
1072 535 760632205 0.4310
2561 315 758409444 0.4298
2899 189 757748922 0.4294
2059 139 750956220 0.4255
2711 113 750538931 0.4253
5911 2897 746602667 0.4231
2920 140 743254587 0.4212
2611 143 742837364 0.4209
2030 142 730137174 0.4137
7320 1134 728786691 0.4130
2312 353 726872606 0.4119
2041 247 695043978 0.3939
1629 1650 689252291 0.3906
2829 168 683250640 0.3872
9329 5510 663806805 0.3762
7410 3354 659252383 0.3736
1020 67 630636470 0.3574
5811 962 624383310 0.3538
2593 208 618182464 0.3503
3011 381 614420353 0.3482
2453 86 589393872 0.3340
2732 47 578629511 0.3279
1083 246 557883272 0.3161
2822 234 543805279 0.3082
1412 397 541118507 0.3066
2399 91 515583432 0.2922
1084 93 512364668 0.2903
1722 275 507800174 0.2878
1419 785 506887556 0.2872
1729 154 505122961 0.2862
1310 67 502154024 0.2846
2825 137 501062738 0.2839
3299 1249 497586405 0.2820
3821 120 485497020 0.2751
1624 310 483549470 0.2740
2410 47 451908749 0.2561
1621 157 435498663 0.2468
2370 822 431836081 0.2447
2892 71 428845422 0.2430
3030 31 406235366 0.2302
6312 1392 403925868 0.2289
1414 260 401240430 0.2274
2110 44 395106123 0.2239
1320 110 371991326 0.2108
1512 429 359787508 0.2039
1082 311 339686574 0.1925
2620 234 333677278 0.1891
2369 223 329847795 0.1869
8553 1546 324216023 0.1837
5813 516 323656031 0.1834
1395 43 317406987 0.1799
2332 90 316174100 0.1792
2893 76 313350782 0.1776
1439 256 295655835 0.1675
1399 386 293069542 0.1661
3103 78 292285872 0.1656
6203 644 285787231 0.1619
2931 55 280715425 0.1591
7420 4478 274037114 0.1553
2813 30 266476613 0.1510
2841 91 265512818 0.1505
2352 31 254027815 0.1439
2013 48 247093446 0.1400
2572 156 244811323 0.1387
5814 389 243567994 0.1380
2815 56 242437682 0.1374
2364 19 236221746 0.1339
7430 1686 234274038 0.1328
2042 301 231208583 0.1310
2630 73 230836076 0.1308
2529 57 229212881 0.1299
3230 88 227591406 0.1290
2740 121 223649822 0.1267
3102 393 222016181 0.1258
2020 30 219255070 0.1242
9313 1799 212368093 0.1203
1723 95 209580675 0.1188
3240 259 207835267 0.1178
1012 64 206598824 0.1171
2016 68 205705132 0.1166
2573 139 205189108 0.1163
1073 144 197840085 0.1121
9002 1607 194976197 0.1105
2443 10 194424126 0.1102
2849 55 193041449 0.1094
2442 25 188947410 0.1071
3822 58 186035273 0.1054
5920 679 183874536 0.1042
3020 35 181880843 0.1031
8730 258 179297867 0.1016
9003 1336 179175517 0.1015
1081 9 179006854 0.1014
6399 321 177700992 0.1007
2594 81 177342957 0.1005
1092 57 176532811 0.1000
9311 694 175542682 0.0995
2420 39 174362033 0.0988
2821 29 172014974 0.0975
2521 65 169586449 0.0961
3212 469 168667746 0.0956
2830 67 167586628 0.0950
2592 13 165616730 0.0938
1052 284 161790974 0.0917
2014 79 159483616 0.0904
2351 5 156755747 0.0888
9001 2452 152868237 0.0866
2012 21 150383830 0.0852
9101 289 140725055 0.0797
2733 28 138243519 0.0783
1396 45 137447561 0.0779
1085 362 130021721 0.0737
2670 119 126037230 0.0714
8552 1325 123916538 0.0702
2812 50 121555350 0.0689
2454 37 120282078 0.0682
2591 27 120217163 0.0681
9312 84 118946326 0.0674
3291 60 118919539 0.0674
3092 30 118508261 0.0672
1330 264 111786667 0.0633
2612 109 111603150 0.0632
5821 221 110805503 0.0628
2891 19 108786546 0.0616
2015 42 102963546 0.0583
0899 31 102549532 0.0581
1511 58 102318670 0.0580
7211 147 98303401 0.0557
5819 449 96129781 0.0545
1431 94 95959358 0.0544
8510 299 95385894 0.0541
9319 788 85760118 0.0486
2341 179 85007733 0.0482
2814 33 83933882 0.0476
2720 12 83888946 0.0475
2391 33 80769895 0.0458
8560 462 78123205 0.0443
2910 30 76051708 0.0431
2530 10 73243098 0.0415
2211 52 73066601 0.0414
2751 42 72947522 0.0413
2052 13 68839795 0.0390
2320 32 68193675 0.0386
0240 148 65315004 0.0370
1394 34 65288297 0.0370
1391 28 65224189 0.0370
5912 291 63226832 0.0358
1086 59 62887301 0.0356
2896 11 59594330 0.0338
8532 120 59050535 0.0335
2314 42 57613948 0.0326
2444 4 57494803 0.0326
1032 437 55891859 0.0317
2434 6 55341785 0.0314
7220 230 54404963 0.0308
5914 68 53943198 0.0306
2811 45 53326701 0.0302
9103 55 53063382 0.0301
3220 67 52601826 0.0298
0729 69 50881433 0.0288
2660 39 50814114 0.0288
2823 17 49834857 0.0282
2319 24 48628600 0.0276
2313 103 48265833 0.0274
1712 49 48130888 0.0273
8551 717 46458376 0.0263
2017 7 45389305 0.0257
2640 44 43977044 0.0249
1411 136 43718939 0.0248
5913 62 43615150 0.0247
2431 7 43251106 0.0245
1622 37 42340516 0.0240
1811 60 41948294 0.0238
2432 9 38289150 0.0217
2331 69 36827992 0.0209
9321 223 34550351 0.0196
2445 6 32180129 0.0182
6391 109 31920544 0.0181
2451 36 28767165 0.0163
3213 204 28731627 0.0163
2342 13 27742552 0.0157
2752 30 27374678 0.0155
2895 8 26315768 0.0149
1031 59 25642363 0.0145
1393 31 22102247 0.0125
2571 25 20418563 0.0116
3012 65 19123106 0.0108
2343 5 15945896 0.0090
2731 11 15849631 0.0090
2441 17 12520744 0.0071
2311 18 10646335 0.0060
2362 32 9911946 0.0056
8520 43 9274443 0.0053
2824 11 9158326 0.0052
9004 53 8727572 0.0049
1420 45 8466685 0.0048
8531 9 7873695 0.0045
8790 25 7757248 0.0044
2894 14 7541156 0.0043
5812 33 7273576 0.0041
0710 8 7035479 0.0040
8710 39 6589394 0.0037
2452 10 6078805 0.0034
8541 13 5339450 0.0030
0891 8 3932753 0.0022
2349 22 3391481 0.0019
1711 9 3345324 0.0019
0893 5 2364869 0.0013
9102 11 2257683 0.0013
2652 14 2044843 0.0012
3091 14 1702972 0.0010
2344 10 1389112 0.0008
8720 27 1305295 0.0007
2365 3 1198162 0.0007
3099 11 1113135 0.0006
1724 7 967073 0.0005
9104 5 624590 0.0004
2060 4 15327 0.0000
2680 0 0 0.0000
8542 1 0 0.0000
TOTAL 201245 176471664643  

 

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Recent
Te-ar putea interesa si