luni, iunie 17, 2024

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a publicat în dezbatere publică procedura de implementare pentru program Start-Up Nation 2022

Prin program Start-Up Nation 2022, ediția a 3-a, antreprenorii aflați la început de drum pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de lei.

Obiectiv program Start-Up Nation 2022

Prin programul Start-Up Nation 2022, se urmărește stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe întreg teritoriul Românei și creșterea performanţelor economice ale acestora bazată pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

Durata și bugetul schemei

Potrivit comunicatului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, lansarea schemei se estimează că va avea loc în perioada aprilie-mai 2022.

Pentru anul 2022, programul Start-Up Nation are prevăzute în Legea bugetului de stat credite de angajament, în valoare de 500 de milioane de lei.

Schema va fi valabilă până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc următoarele condiții:

 • sunt înființate de către persoane fizice după data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • au capital social integral privat;
 • asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțarea este eligibil în cadrul programului și autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată;
 • nu au datorii la bugetul statului la momentul verificării administrative și de eligibilitate și nu au datorii eșalonate;
 • crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și mențin locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
 • nu au beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor anterioare Start-Up Nation sau în cadrul măsurilor de sprijin acordate în context pandemic: granturi pentru capital de lucru sau ajutor de stat destinat activităților Horeca.

Valoarea ajutorului nerambursabil

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:

 • finanțarea nerambursabilă este de 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:

 • finanțarea nerambursabilă este de 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Cofinanțare proprie: minim 5%.

Cheltuieli eligibile program Start-Up Nation 2022

 • Cheltuielile cu achiziția de echipamente tehnologice, respectiv toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din H.G. nr.2139/2004, Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Sunt incluse în această categorie și autoturismele 100% electrice;
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (spațiul nu trebuie să aibă destinație locativă), iar pentru fundamentarea prețului este necesar un raport de evaluare întocmit de un evaluator ANEVAR;
 • Mijloace de transport, cum ar fi: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote, elevatoare, încărcătoare, remorci, ambarcaţiuni de agrement, autovehicule cu destinație specială etc. (maxim 1 autoturism/beneficiar în valoare de maxim 50.000 de lei);
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chirii în sumă totală forfetară de maxim 5.000 lei pentru aplicanții care crează un singur loc de muncă și 10.000 lei pentru aplicanții care crează două locuri de muncă;
 • Pachet digital în valoare eligibilă de maxim 25.000 lei, care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin online, cheltuieli de promovare, soft necesar desfășurării activității, semnătură electronică și opțional echipamente IT;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității;
 • Achiziția de brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau UE, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană;
 • Cursuri de dezvoltare a competențelor digitale desfășurate în România sau UE, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană;
 • Consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării și/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei;
 • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor contractate de beneficiari în vederea implementării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Ce antreprenori sunt favorizați la finanțare?

Conform grilei de evaluare aflată în dezbatere publică, criteriile de departajare sunt:

 • domeniul de activitate: sunt favorizate la finanțare afacerile din domeniile: asistență medicală specializată și stomatologică, servicii de arhitectură și inginerie, serviciile IT și publicitare, activitățile de producție: haine, mobilă, materiale de construcții, producție alimentară (pâine, lactate, carne);
 • valoarea cofinanțării proprii: sunt avantajați antreprenorii care pot aduce un aport propriu la investiție de minim 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • natura investiției: intenționează să folosească peste 60% din valoarea proiectului pentru a achiziționa echipamente tehnologice și includ în afacere investiții pentru dezvoltare durabilă;
 • competențele: au competențe antreprenoriale și digitale, se află la debutul în afaceri;
 • inovarea: exploatează brevete de invenții sau realizează cercetări științifice.

Spre deosebire de edițiile anterioare ale programului Start-Up Nation, numărul locurilor de muncă nou-create nu se mai punctează și nu constituie motiv de departajare la punctaje egale, dar rămâne drept condiție de intrare în program și de diferențiere a valorii ajutorului nerambursabil acordat.

Publica comunicate de presa program Start-Up Nation 2022

Recent
Te-ar putea interesa si