vineri, septembrie 22, 2023

Programul Start Up Rural PNDR 6.4 Fonduri Europene Nerambursabile

Programul de finantare nerambursabila se concentreaza pe finantarea companiilor din zonele rurale (inclusiv start-up-uri) si permite investitii in echipamente, utilaje, constructia de hale industriale si subventiile acestora.

Suma finantarii nerambursabile la care pot accesa companiile prin PNDR este de 6,4 EUR 200.000 EUR – o suma care poate reprezenta 90% sau 70% din suma totala a unui posibil plan de investitii.

Cheltuieli eligibile prin Programul Start Up Rural – PNDR 6.4 In 2022:  

 

Beneficiarii submasurii 6.4 pot utiliza sprijin nerambursabil pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

 1. Constructia, extinderea si/sau modernizarea si subventionarea cladirilor;
  2. Achizitionarea de echipamente si utilaje;
  3. Achizitionarea de echipamente IT;
  4. Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitia de brevete, licente, drepturi de autor, marci comerciale;
  5. Costuri de achizitie si instalare, inclusiv leasing financiar, utilaje noi, instalatii si echipamente;

Sunt eligibile pentru a aplica in cadrul programului PNDR 6.4 urmatoarele societati:

 • In mediul rural, exista microintreprinderi infiintate si mici start-up-uri non-agricole;
 • Fermierii sau membrii exploatatiilor agricole (cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea agricola de baza prin sprijinirea activitatilor neagricole in zonele rurale in cadrul afacerilor existente, care pot include micro si intreprinderi mici, cu exceptia nerezidentilor eligibili Persoane fizice .

Categorii de solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata PFA
 • Societate independenta II
 • IF afacere de familie
 • Parteneriat – SNC
 • Societate in comandita – SCS
 • Societatea pe actiuni – SA
 • Societate in comandita – SCA
 • Societate cu Raspundere Limitata – SRL
 • Companie de capital privat
 • Firma agricola
 • Cooperativa Agricola gradul I si Cooperativa Mestesugareasca si de Consum gradul I, care prevede o actiune constitutionala ca mijloc de infiintare a activitatilor neagricole
 • Cooperativa agricola de nivel I pentru folosirea si gospodarirea terenurilor agricole si a terenurilor nedorite
 • Medicul veterinar are dreptul la libera practica, care se organizeaza si lucreaza in cadrul cabinetului individual medical veterinar
 • Medicul uman are dreptul sa organizeze libera practica si sa lucreze intr-un cabinet individual de medic

Valoare finantare:

 

In cadrul acestui program pot fi obtinute maximum 200.000 EUR cu o finantare nerambursabila de 70% *.

* Pentru activitati de productie, sanatate sau agroturism, procentul finantarii nerambursabile este de 90%.

Documente necesare:

 

 1. Copie CUI, semnata si stampilata “Original”
 2. Copie dupa cartea de identitate a partenerului/administratorului, semnata si stampilata cu mentiunea „Conform originalului”
 3. Curriculum vitae pentru coleg/administrator
 4. Certificat cu multe informatii
 5. Gasiti un certificat + sold 2019 pentru parteneri ca afiliati (daca este posibil)
 6. Loc de munca pentru contractul de imprumut / inchiriere / imobiliar unde va avea loc implementarea (ca unul singur)
 7. Bilantul pentru 2018 (daca exista)
 8. Sold pentru 2019 (daca este cazul)
 9. Sold pentru decembrie 2018 (daca este cazul)
 10. Sold pentru decembrie 2019 (daca exista)
 11. Bilantul final pentru anul curent (daca exista)
 12. Inregistrarea mijloacelor fixe (daca exista)
 13. Extrage Reges – Imprimare ecran (daca este posibil)
 14. Revizuirea registrului personalului (daca este cazul)
 15. Organigrama nenominala cu punctele principale ale locurilor de munca nou create
 16. Fluxul tehnologic al companiei – scurta descriere
 17. Cont IBAN la companie
 18. Lista produselor vandute + preturi
 19. Principalii furnizori de materii prime/materiale/servicii precizeaza tipul de materie prima achizitionata de la fiecare si de asemenea valoarea achizitiilor anuale
 20. Tipuri de clienti (persoane fizice, antreprenori, angrosisti, retaileri, companii, fermieri etc.) pe piata interna/externa
 21. Cotatii pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, trei pentru fiecare echipament achizitionat prin proiect
 22. Descrierea activitatii pentru care se solicita fonduri nerambursabile.
 23. Proiect tehnic + rapoarte + estimari (daca este posibil)
 24. In cazul in care CAEN permite: O declaratie propusa si semnata de un profesionist contabil din care sa rezulte ca activitatea nu a desfasurat inca activitatea(le) pentru cererea de finantare si/sau din care sa se precizeze ca veniturile din activitati reprezinta cel putin 50% din valoarea solicitantului. operatiuni.
 25. Acte cadastrale si documente referitoare la inregistrarea bunurilor imobiliare in Cadastrul imobiliar si in Cadastrul imobiliar (preluate din Cadastrul imobiliar pentru informatii privind rezultatul inregistrarii dreptului la Cadastrul imobiliar, ex. inchiderea Cadastru imobiliar emis de OCPI)

 

Alege oferta de Publicare comunicat de presa anunt implementare finalizare proiect PNDR 6.4

 

 

 

 

Recent
Te-ar putea interesa si