marți, iulie 9, 2024

Comunicat finalizare proiect CENTRUL MEDICONSULT S.R.L. – Cod SMIS 161999

Data: 14.03.2024

Anunţ finalizare proiect: „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL CENTRULUI MEDICONSULT SRL”

SC CENTRUL MEDICONSULT SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului “ DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL CENTRULUI MEDICONSULT SRL “, Cod SMIS 161999, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prio-ritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și con-secințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.05.2024 și are o valoare totală de 1.123.012,02 lei, valoarea cofinantarii UE de 537.434,12 lei .
Data de incepere a proiectului: 20.11.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.05.2024.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii VASILOIU DENT SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:
– 14 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru);
– un mijloc de transport auto electric;
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,25% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 4 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
CENTRUL MEDICONSULT SRL
Persoana de contact: Gabriela MOLDOVAN, Administrator, Telefon: 0769049470.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si