sâmbătă, iulie 13, 2024

Anunţ finalizare proiect: “Creşterea productivităţii muncii la SWEET TEST PRODUCTION S.R.L.”

Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2

Data: 02.04.2024

Anunţ finalizare proiect: “Creşterea productivităţii muncii la SWEET TEST PRODUCTION S.R.L.”

SWEET TEST PRODUCTION S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectului “Creşterea productivităţii muncii la
SWEET TEST PRODUCTION S.R.L. “
, Cod SMIS 159085, finanțat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate
2014-2020, Axa Prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-
19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” şi a
Priorităţii de investiţii ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și
consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”.
Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul şi
perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor
de eligibilitate a cheltuielilor şi nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.085.744,59 lei, valoarea
cofinanţării UE de 1.622.983,63 lei .
Data de începere a proiectului: 31.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societăţii SWEET TEST PRODUCTION
S.R.L., afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
1. Documentaţie proiect elaborată:
– cerere de finanţare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru de natura mijloacelor fixe, specifice activitatii de
productie a painii si a produselor de patiserie ( 24 bucati);
– Contribuirea semnificativa la atenuarea schimbarilor climatice prin realizare unei investiții de minim 20%
din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL
COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului;
3. Cresterea gradului de digitalizare a solicitantului prin investiţii în Sisteme de automatizare a echipamentelor de
productie achizitionate ( 11 bucati);
4. Creşterea productivităţii muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15% faţă de nivelul anului 2021. Numărul de
angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puţin egal ca cel din anul 2021, respectiv 3 angajaţi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
SWEET TEST PRODUCTION S.R.L.
Persoana de contact: Piele Bogdan-Dumitru, Administrator, telefon: 0731312271.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate
2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si