vineri, martie 1, 2024

Comunicat finalizare proiect CLARCONSULT ELITE S.R.L. – 158529

                          Data: 30.12.2023

 

                           Anunţ finalizare proiect: „Dezvoltarea activității societății Clarconsult Elite SRL”

 

CLARCONSULT ELITE S.R.L. anunţă finalizarea activităţilor proiectuluiDezvoltarea activității societății Clarconsult Elite SRL “, Cod SMIS 158529, finanțat în cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidare a poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,155,731.79 lei, valoarea cofinanțării UE de 761,016.77 lei .

Data de începere a proiectului: 15.12.2022.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății CLARCONSULT ELITE SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv panouri fotovoltaice și pompă de căldura care se supun

prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare

a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– 4 echipamente tehnologice (echipamente, utilaje și instalații de lucru)

– 1 sistem fotovoltaic

– 1 pompă de căldură

  1. 3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,04% față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv

2 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

CLARCONSULT ELITE S.R.L.

Persoana de contact: OANA-CORINA CHELARU-POSTOLACHE, Administrator

Telefon: 0728614164

Adresa de e-mail: [email protected]

Recent
Te-ar putea interesa si