vineri, martie 1, 2024

Comunicat finalizare proiect S.C. AGIS 2000 S.R.L. – 161064

Data: 29.12.2023

 

Anunţ finalizare proiect: „Modernizarea AGIS 2000 SRL”

 

SC AGIS 2000 SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Modernizarea AGIS 2000 SRL” “, Cod SMIS 161064, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.  

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.713.601,36 lei, valoarea cofinantarii UE de 828.294,81 lei .

Data de incepere a proiectului:  28.03.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.  

Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii SC AGIS 2000 SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv echipamente ce se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– 1 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor (sistem fotovoltaic)

–  1 echipament tehnologic specific activitatii de imagistica medicala (Computer Tomograf)

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15.55% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 2 angajat.

  

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

AGIS 2000 SRL

Persoana de contact: Rodica BALICA, Administrator, Telefon: 0744618106.

Adresa de e-mail: [email protected]

                                                                                                    

Recent
Te-ar putea interesa si