vineri, martie 1, 2024

Comunicat finalizare proiect S.C. CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA S.R.L. – 161580

Data: 29.12.2023

 

Anunţ finalizare proiect: „Modernizarea activitatii in cadrul firmei CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA”

 

SC CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului Modernizarea activitatii in cadrul firmei CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA “, Cod SMIS 161580, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.  

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 928.428,16 lei, valoarea cofinantarii UE de 510.015,85 lei .

Data de incepere a proiectului: 11.06.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.  

Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:
  • 6 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
  • 1 mijloc de transport auto electrice sau hibride
  • 2 echipamente IT
  • 3 mobilier
  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,08 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 1 angajat.

 

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

CABINET MEDICAL OBSTETRICA – GINECOLOGIE DR SIRBU DANIELA SRL

Persoana de contact: Daniela-Teodora SIRBU, Administrator, Telefon: 0744336703.

Adresa de e-mail: [email protected]

                                                                                         

Recent
Te-ar putea interesa si