vineri, martie 1, 2024

Comunicat finalizare proiect S.C. Evolution Dent Cab S.R.L. – 16104

Data: 29.12.2023

 

                           Anunţ finalizare proiect: „ Modernizarea activitatii in cadrul Evolution Dent Cab SRL”

 

SC Evolution Dent Cab SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului Modernizarea activitatii in cadrul Evolution Dent Cab SRL “, Cod SMIS 161046, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și  consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.  

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.143.452,63 lei, valoarea cofinantarii UE de 583.546,88 lei .

Data de incepere a proiectului: 10.06.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.  

Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Evolution Dent Cab SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– 6 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 1 mijloace de transport auto electrice sau hibride

– 1 set mobilier

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,14% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 2 angajati.

 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Evolution Dent Cab SRL

Persoana de contact: Elena-Raluca FLORESCU, Administrator, Telefon: 0727582426.

Adresa de e-mail: [email protected]

                                                                                                    

Recent
Te-ar putea interesa si