joi, iulie 11, 2024

Comunicat incepere proiect ALLEGRIA TURISM S.R.L. – Cod SMIS 159983

Data: 09.03.2023

 

Anunţ începere proiect: „Modernizarea spatiului recreativ in cadrul societatii Allegria Turism SRL”

ALLEGRIA TURISM S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiModernizarea spatiului recreativ in cadrul societatii Allegria Turism SRL “, Cod SMIS 159983, finanțat in cadru POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3,943,144.34 lei, valoarea cofinantarii UE de 429,801.19 lei .

Data de incepere a proiectului: 10.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Allegria Turism SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.

Rezultate asteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentatie proiect elaborata:

– cerere de finantare elaborata;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.

  1. Suprafata de servicii modernizata prin proiect de 1000 mp si dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexei I din Regulament, precum:

– 3 bucati echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– un sistem de pompe de caldura aer-apa, sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor

  1. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,01 % fata de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 42 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

ALLEGRIA TURISM  S.R.L.

Persoana de contact: POPA CARMEN, Administrator,

Telefon: 0746193071.

Adresa de e-mail: [email protected].

                                                                                                          

    Recent
    Te-ar putea interesa si