joi, iunie 13, 2024

Comunicat incepere proiect ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L. – Cod SMIS 160671

Septembrie 2023

Anunţ începere proiect: „Măsuri de eficienţă energetică la ASTRALIS DISTRIBUTION SRL”

ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “ Măsuri de eficienţă energetică la ASTRALIS DISTRIBUTION SRL“, Cod SMIS 160671, finanțat in cadru MINISTERULUI INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11
– Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor vizează – Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele”, urmărind promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel naţional prin Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice.
Obiectivul specific 11.1. Eficienţă energetică şi utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul
propriu la nivelul întreprinderilor promovand actiuni orientate spre măsuri de eficienta energetica si reducerea
consumului de energie electrica.
APEL PROIECT: 15 – POIM – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse
regenerabile.
Contract de Finanţare: 2035 / 15.03.2023
Valoarea totală: 1.071.957,45 lei
Valoarea totală eligibilă: 883.304,58 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 750.808,89 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 132.495,69 lei
Finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 883.304,58 lei
Data de incepere a proiectului: 15.03.2023
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Obiectivul principal al proiectului il constituie dotarea societatii cu patru electrostivuitoare alimentate electric si de eficienta ridicata, echipamente necesare in fluxul productiv al societatii, care vor inlocui cele patru stivuitoare aflate in patrimoniul societatii, alimentate cu combustibil diesel, afectate de un grad ridicat de uzura, precum si instalarea unui sistem de management al energiei care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va eficientiza consumul acesteia, în timp real (cu 44,99%), precum si reducerea emisiilor de CO2 la nivelul intreprinderii (cu
30,99 %).
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Achiziţionarea a patru electrostivuitoare electrice, de eficienta ridicata, care sunt necesare in procesul de prestari de
servicii al întreprinderii, prin care se înlocuiesc cele patru stivuitoare uzate (aflate in patrimoniul societatii), cu consum de
combustibil fosil sporit, precum si instalarea unui sistem de management al energiei, dedicat modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivel de intreprindere prin care se obţine o reducere a consumului specific de energi e cu 44.99% faţă de consumul iniţial
2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementarii proiectului 30.99%
3. Contributia din fonduri nerambursabile solicitata raportata la investititii pentru reducerea consumului de energie si a
emisiilor cu efect de sera: 883.304,58 lei
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– analiza energetica elaborata;
– formularul cererii de finantare elaborat;
– toate documente pentru depunerea proiectului elaborate.
2. Patru electrostivuitoare, alimentate electric, de eficienta ridicata, necesare in procesul de prestare de servicii al
întreprinderii si un sistem de management al energiei (EMS) la nivel de intreprindere puse in functiune
3. Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera fata de anul anterior depunerii proiectului 30.99%

Informaţii suplimentare se pot obţine la: ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L. Persoana de contact: Flavius POPA, Administrator, Telefon: 0770/424.994
Adresa de e-mail: [email protected]

ASTRALIS DISTRIBUTION S.R.L.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

    Recent
    Te-ar putea interesa si