joi, iunie 13, 2024

Comunicat incepere proiect Doctor J&M S.R.L. – Cod SMIS 161471

Data: 02.08.2023
Anunţ începere proiect: „Modernizarea activitatii in cadrul Doctor J&M SRL”
SC Doctor J&M SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ Modernizarea activitatii in cadrul Doctor J&M SRL “, Cod SMIS 161471, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Pro-gramul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuie-lilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.143.719,92 lei, valoarea cofinantarii UE de 528.386,10 lei .
Data de incepere a proiectului: 25.05.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii Doctor J&M SRL, afectate de criza econo-mica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexei I la Regu-lament, precum:
– 8 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– 1 mijloc de transport auto electric
– un sistem de pompe de caldura electrice aer-apă – sistem care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru efici-entizarea activitatilor
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,11 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 4 angajati.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
DOCTOR J & M S.R.L.
Persoana de contact: Janetta-Anamaria Blaga,, Administrator, Telefon: 0741186256.
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

    Recent
    Te-ar putea interesa si