miercuri, octombrie 4, 2023

Comunicat incepere proiect EM STAR EVENTS S.R.L. – Cod SMIS 160165

Data: 15.03.2023
Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea activității societății EM STAR EVENTS SRL”
EM STAR EVENTS S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Dezvoltarea activității societății EM STAR EVENTS SRL “, Cod SMIS 160165, finanțat în cadrul POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competi-tivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,209,878.40 lei, valoarea cofinanțării UE de 422,120.96 lei .
Data de începere a proiectului: 03.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății EM Star Events SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.
Rezultate așteptate ale proiectului sunt:
1. Documentație proiect elaborată:
– cerere de finanțare elaborată;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.
2. Suprafața de servicii modernizată prin proiect 200 mp și dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de comple-tare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:
– un echipament specific în scopul obținerii unei economii de energie,
– un sistem de pompe de căldură electrice aer-apa – sistem care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților.
3. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 17,10 % față de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 8 anga-jați.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
EM STAR EVENTS S.R.L.
Persoana de contact: ARDELEAN MIRCEA, Consilier Juridic,
Telefon: 0744628628.
Adresa de e-mail: zzz_mircea@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si