luni, iulie 22, 2024

Comunicat incepere proiect NICODENT IMPEX SRL-D – Cod SMIS 161117

Data: 08.06.2023
Anunţ începere proiect: „ Modernizarea activitatii in cadrul NICODENT IMPEX SRL-D”
SC NICODENT IMPEX SRL-D anunţă începerea activităţilor proiectului “ Modernizarea activitatii in cadrul MEDPROLIFE START “, Cod SMIS 161117, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuie-lilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 626,912.81 lei, valoarea cofinantarii UE de 408,232.75 lei .
Data de incepere a proiectului: 30.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii NICODENT IMPEX SRL-D , afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului Euro-pean și al Consiliului, precum:
– 9 echipamente tehnologice
– 1 mijloc de transport auto electric
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,72% fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 1 angajat.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
SC NICODENT IMPEX SRL-D
Persoana de contact: Nistor Anamaria Administrator, Telefon: 0747707274
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

    Recent
    Te-ar putea interesa si