miercuri, iunie 12, 2024

Comunicat incepere proiect VASILOIU DENT S.R.L. – Cod SMIS 158480

Data: 22.05.2023

Anunţ începere proiect: „MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL VASILOIU DENT SRL”

SC VASILOIU DENT SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “ MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL VASILOIU DENT SRL“, Cod SMIS 161124, finanțat in cadru POC – Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ” Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltu-ielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1.101.922,62 lei, valoarea cofinantarii UE de 798.302,56 lei .
Data de incepere a proiectului: 31.03.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului constituie consolidarea poziției pe piață a societatii VASILOIU DENT SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active, inclusiv mjloace de transport auto electrice si hibride care se supun prevederilor Anexa nr. 1 din Regula-mentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:
• 13 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
• 1 sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor

3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,55 % fata de nivelul anului 2020. Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 1 angajat.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
VASILOIU DENT SRL
Persoana de contact: Vasiloiu Carmen, Administrator, Telefon: 0724.321.570.
Adresa de e-mail: [email protected].

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Recent
Te-ar putea interesa si